بورس ٢۴ : شرکت ملی صنایع مس در حالی در سال ٩٧ به فروش ٩٢٣١ میلیاردی رسیده که فروش های ٣ ماهه آخر سال به خصوص اسفند ماه به کمک شرکت آمده و شرکت توانست با فروش خوبی همراه شود. اما شروع سال جدید آغاز مناسبی برای «فملی» نبود و تنها فروش ٣٣٧ میلیارد تومانی برای این شرکت محقق شد و همین موضوع اما و اگر ها و ترس در خصوص توان تحقق فروش را در سهامداران شرکت به وجود آورده است...

بورس 24 : شرکت ملی صنایع مس در حالی در سال 97 به فروش 9231 میلیاردی رسیده که فروش های 3 ماهه آخر سال به خصوص اسفند ماه به کمک شرکت آمده و شرکت توانست با فروش خوبی همراه شود.

اما شروع سال جدید آغاز مناسبی برای «فملی» نبود و تنها فروش 337 میلیارد تومانی برای این شرکت محقق شد و همین موضوع اما و اگر ها و ترس در خصوص توان تحقق فروش را در سهامداران شرکت به وجود آورده است.

این وضعیت در قیمت سهام شرکت کاملا منعکس شده است ، به طوری که از ابتدای سال بیشتر سهم های بازار بازدهی 30 تا 50 درصدی را به ثبت رسانده اند ، اما بازدهی ملی مس به سختی به کمتر 10 درصد رسیده است و حتی در بازار روزهای گذشته شاهد تشکیل صف فروش در این سهم بودیم.به عبارتی خریداران سهام ملی مس از ابتدای سال سود اندکی را شناسایی کرده اند که حتی این سود اندک نیز اکنون در حال از دست رفتن می باشد.

به نظر می رسد با توجه به تحریم صنایع فلزی و قرار گیری در نوک پیکان آسیب پذیری ملی مس از این تحریم ها طی ماه های آینده ، فشار ها بر صادرات این شرکت افزایش یافته و هزینه های صادرات این شرکت نیز بالاتر برود.

ابهاماتی که بر ابهامات قبلی این شرکت افزوده و سبب شده تا ملی مس در شرایط سخت تری قرار بگیرد.در این بین خبر امید بخش بازگشت اردشیر سعد محمدی به شرکت ملی صنایع مس می تواند نقطه عطقی برای بازیابی شرایط این شرکت 30 هزار میلیارد تومانی باشد.