به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش از عقد قرارداد خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول خبر داد.