به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش اعلام داشت موافقت نامه دو جانبه مشارکت مدنی ،بین این شرکت و موسسه غیر تجاری پردیس سرگرمی پاییزان در خصوص بومی سازی ، توزیع و انتشار و کسب درآمد از بازی پسرخوانده (یکی از پرفروش ترین بازی های ایرانی و فعال در حوزه بین الملل ) در فضای دیجیتال در بازارهای هدف آفریقایی و خاورمیانه (١۴ کشور عربی حوزه منا )منعقد شده است.