بورس ٢۴ : قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن به زیر ۵٠ هزار تومان رسید! علت چیست؟

بورس 24 : قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن در روزهای گذشته به زیر 50 هزار تومان رسید.این افت شدید قیمت اوراق مسکن را کارشناسان بازار مالی به سکته قیمتی متاثر از رکود مسکن تعبیر می کنند.

اوراق وام مسکن همان کارت امتیاز دریافت وام خرید مسکن است که یک قیمت مشخصی در بازار دارد. قیمت اوراق را عوامل مختلفی تعیین می کنند که دو جزء مهم آن یکی میزان عرضه اوراق جدید منتشر شده توسط بانک مسکن و دیگری میزان تقاضای خرید این اوراق است.

به شکل منطقی عامل انتشار اوراق چون که باید جذابیت سپرده گذاری در حساب ممتاز بانک مسکن را در یک سطح مناسب نگه دارد و اجازه کاهش آن را ندهد در نتیجه بعید است با افزایش عرضه اجازه افت قیمت اوراق تا این حد را داده باشد. این میزان قیمت اوراق مسکن نرخ سود واقعی دارندگان اوراق را کاهش داده است و می تواند به خروج منابع از حساب ممتاز منجر شود.

بنابراین علت اصلی افت شدید قیمت اوراق مسکن در این روزها کاهش شدید تقاضای خرید مسکن است.قیمت اوراق به حدود 49 هزار تومان رسیده است. این میزان قیمت از سال 93 به بعد سابقه نداشته است.

نه تنها از تعداد خریداران مسکن کاسته شده که از تعداد متقاضیان وام خرید مسکن نیز با شدت بیشتری از تقاضای کل کم شده است.علت این موضوع، نصف شدن قدرت اثر گذاری وام بر توان خریداران در مقایسه با سال گذشته است.