بورس ٢۴ : مبین وان کیش یکی از شرکت های گروه اطلاعات و ارتباطات است که در نیمه سال ٩۶ با قیمت هر سهم ٣۴٧ تومان عرضه اولیه شده است و اکنون پس از گذشت حدود ٢١ ماه از حضور در بازار سرمایه تقریبا ١٢٠٠ درصد بازدهی نصیب سهامداران خود کرده است و همچنان در حال اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای است. حمید نصیری نایب رییس شرکت مبین وان کیش در توضیح برنامه ها و پروژه های توسعه ای این شرکت به بورس ٢۴ گفت: امیدواریم امسال شاهد سودآوری پروژه هایی که طی سال گذشته زیر ساخت هایش را فراهم کردیم ، باشیم. همچنین در راستای توسعه فعالیت ها موفق به اخذ مجوز شرکت مدیریت صادرات از معاونت سازمان فناوری ریاست جمهوری شدیم...