بورس ٢۴ : در هفته ها و ماه های اخیر برخی از نمادهای کاغذی حدود ۵٠ درصد بازدهی کسب کرده اند. چکاپا از محدوده ٣۵٠ تومان به ۵٢٠ تومان رسیده است. چکاوه از حدود ٢٩٠ تومان خود را به ۴٣٣ تومان رسانده و چکارن نیز با بیش از ٢٠ درصد رشد از ١۴٠٠ تومان تا ١٧٠٠ تومان افزایش یافته است. نمادهای چکاوه و چکارن هم دیروز با صف خرید همراه بودند و چکاپا متعادل معامله می شد. حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که احتمالا مجبور می شویم به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن برخی از کالاها پیش برویم که کاغذ یکی از این کالاهاست. باید دید کوپنی شدن کاغذ چه تاثیری بر نرخ فروش کاغذ و بازار داخلی این محصول خواهد داشت؟

بورس 24 : در هفته ها و ماه های اخیر برخی از نمادهای کاغذی حدود 50 درصد بازدهی کسب کرده اند. چکاپا از محدوده 350 تومان به 520 تومان رسیده است. چکاوه از حدود 290 تومان خود را به 433 تومان رسانده و چکارن نیز با بیش از 20 درصد رشد از 1400 تومان تا 1700 تومان افزایش یافته است. نمادهای چکاوه و چکارن هم دیروز با صف خرید همراه بودند و چکاپا متعادل معامله می شد.

حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که احتمالا مجبور می شویم به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن برخی از کالاها پیش برویم که کاغذ یکی از این کالاهاست. باید دید کوپنی شدن کاغذ چه تاثیری بر نرخ فروش کاغذ و بازار داخلی این محصول خواهد داشت؟

قاسم فدایی مدیر بازرگانی گروه صنایع کاغذ پارس در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 درباره اثرات اجرایی شدن سهمیه بندی کاغذ بر شرکت های تولیدکننده داخلی ابراز داشت: در خبرها صراحتا اعلام شده که منظور از احتمال کوپنی شدن ، کاغذهای چاپ و تحریر است که کالاهای وارداتی محسوب می شوند.

وی افزود: با توجه به این که کاغذهای چاپ و تحریر وارداتی هستند و به آن ها یارانه تعلق می گیرد احتمال کوپنی شدن آن اعلام شده است.

او اضافه کرد: در میان شرکت های محصولات کاغذی که سهامشان در بازار سرمایه معامله می شوند هیچ یک در زمره واردکنندگان کاغذهای چاپ و تحریر قرار ندارند و همگی تولیدکننده هستند. بنابراین در صورت کوپنی و سهمیه بندی شدن کاغذ که منظور اصلی کاغذ چاپ و تحریر است، تاثیری بر فروش یا تولید شرکت های کاغذی بورسی نخواهد داشت.