به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ۵ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۶٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه منتهی به فروردین ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧١ درصد رشد داشته است. گفتنی است نرخ فروش کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین در فرودین نسبت به میانگین ۶ ماهه با رشد مواجه بود. شرکت در خصوص تاخیر در ارائه اطلاعات توضیح داد: بدلیل تأخیر در دیافت کوتاژهای صادراتی فروردین ماه از گمرک و ابهام در میزان آن باعث تعویق گزارش شد که به محظ دریافت اطلاعات فوق گزارش مذکور ارسال گردید. ضمنأ در فروردین ماه بدلیل تعطیلات نوروزی و همچنین بسته شدن راه های مواصلاتی به دلیل سیل ، بارگیری ها با مشکلاتی مواجه گردید که در اردیبهشت ماه جبران خواهد شد.