به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٣۴ درصدی شرکت سرمایه گذاری نیرو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.