به گزارش بورس٢۴، بانک سپه بلوک مدیریتی ۵٠ درصد به علاوه ١ سهم سهام سرمایه گذاری امید را به قیمت پایه هر سهم ٩٣٢ تومان برای فروش آگهی کرد. گفتنی است،این بلوک قرار است در تاریخ دوازدهم خرداد ماه به صورت ٢٠ درصد نقد و مابقی اقساط عرضه می شود