عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تهران گفت: باور من این است که به زودی تورم افت خواهد کرد اما از میان رفتن رکود به واکنش ما بستگی دارد. چنانچه واکنش مناسب نشان ندهیم این رکود تا مدت ها ادامه داشته و البته عمیق نیز خواهد بود. در صورتی که واکنش مناسب نشان دهیم با سیاست گذاری های قابل قبول می توان از عمیق شدنش جلوگیری به عمل آورد...

بورس 24: تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص اینکه تورم امسال را تا چه میزان پیش بینی می کند گفت: به باور من تورم بیش از این صعود نکرده و اتفاقا روند نزولی نیز در پیش خواهد گرفت. مگر اینکه اتفاق غیر منتظره ای رخ بدهد. در واقع تورم نقطه به نقطه نزول خواهد کرد. اما نرخ تورم متوسط احتمالا رشد خواهد کرد اما برای زندگی عموم مردم میزان تورم نقطه به نقطه از اهمیت برخوردار است. در خصوص وضعیت رشد اقتصادی باید بگویم که اقتصاد ایران با توجه به آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده است رشد آن در 9 ماهه نخست سال گذشته منفی نشان داده شده است. در حقیقت شرایط به گونه ای است که اقتصاد ما با رکود همراه است. چرا که تحریم شوک منفی را به اقتصاد ایران وارد کرد و از سویی نیز طبیعی است که این رکود تورم ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: باور من این است که به زودی تورم افت خواهد کرد اما از میان رفتن رکود به واکنش ما بستگی دارد، چنانچه واکنش مناسب نشان ندهیم این رکود تا مدت ها ادامه داشته و البته عمیق نیز خواهد بود. در صورتی که واکنش مناسب نشان دهیم با سیاست گذاری های قابل قبول می توان از عمیق شدنش جلوگیری به عمل آورد. اما با توجه به عدم اطمینانی که در هر بخشی از اقتصاد وجود دارد مدام مجبوریم که تغییر روش و سیاست بدهیم.

تیمور رحمانی اظهار کرد: بنابر این هم اکنون نمی توان روش خاصی را برای عبور از این شرایط در نظر گرفت. آنچه که مسلم است این است که دولت توانسته نظام سیاست گذاری نرخ ارز را تحت کنترل داشته باشد که خود نقطه قوتی است. این مهم نشان دهنده این است که دولت علارغم اینکه برخی معتقدند هیچ کاری نکرده اقدامات قابل قبولی انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت می تواند به طور مشخص در سیاست پولی خود متمرکز شده تا مانع رشد نقدینگی در جامعه شود. همچنین نگذارد نرخ ارز از کنترل خارج شود. درعین حال در سیاست پولی خود اقداماتی انجام دهد که نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش تامین بشود. در حقیقت برای جلوگیری از اینکه رکود اقتصادی عمیق تر از این نشود راهکارهایی وجود دارد و باید چاره اندیشی شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه صنایعی با تحریم فروش نفت آسیب بیشتری می بینند، گفت: خود صنعت نفت است که آسیب می بیند ولی بقیه بخش های اقتصاد بیشتر از محل آن محدودیت های انتقال منابع ارزی میان ایران و جهان آسیب می بینند.

او گفت: صنعتی مانند خودرو اگر نتواند مواد اولیه خود را وارد کند به این دلیل ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد نه اینکه نفت به فروش نمی رود. چنانچه نفت هم به فروش برسد اما امکان تامین مواد اولیه برای ساخت خودرو نداشته باشیم پس علارغم اینکه فروش نفت را داریم تولید خودرو می تواند رسما دچار رکود شود. پس نمی توان عنوان کرد کدام صنایع در صورت عدم فروش نفت آسیب می بینند چون نفت ارتباط پسین چندانی با بقیه صنایع ندارد.