بورس ٢۴ : پتروشیمی فجر یکی از شرکت های تامین کننده یوتیلیتی در منطقه ماهشهر است که چندی است با کش و قوس های فراوان برای اصلاح قیمت ها و احقاق حقوق سهامداران روبرو است تا قیمت های محصولات خود را منطبق با تورم و شرایط روز اقتصاد اصلاح کند، این شرکت چند روزی است که با افزایش تقاضا و افزایش قیمت سهام روبرو است...