در بازار امروز حقوقی ها با معاملات پرحجم و سنگینی در برخی نمادها همراه شدند.با مثبت شدن روند معاملات تابان هور سرمایه گذاری امید به عنوان سهامدار عمده اقدام به عرضه های سنگین در این سهم نموده است...