مریم منصوری مشاور تامین مالی شرکت تامین سرمایه تمدن، در سومین روز از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه طی سخنانی با شاره به...

بورس 24: مریم منصوری مشاور تامین مالی شرکت تامین سرمایه تمدن، در پنل تخصصی ابزارهای نوین مالی که در سومین روز از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در غرفه تامین سرمایه تمدن برگزار شد، گفت: ارکان اوراق منفعت عبارتند از ناشر، بانی، عامل، ضامن، متعهد پذیره نویسی، بازار گردان و امین هستند.

به گزارش خبرنگار بورس 24، وی افزود: نهاد واسط در قالب «شرکت با مسئولیت محدود» توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بر اساس مقررات، تشکیل می شود.

به گفته او فعالیت شرکت و اداره آن بر اساس قانون تجارت و اسانامه شرکت انجام خواهد شد. همچنین نهاد واسط جز در موارد تعیین شده در موضوع فعالیت در اساسنامه خود، مجاز به هیچ گونه فعالیت دیگری نیست .

وی تصریح کرد: بانی شخص حقوقی است، که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق منفعت می نماید. شرکت های سهام عام یا موسسه نهاد عمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری ها که دارای چنین شرایطی باشند: در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد. تعلق منفعت به آن محرز شده باشد. همچنین اظهار نظر و حسابرس بانی در خصوص صورت های مالی دو سال اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد و موسسات یا شرکت های دولتی مشمول مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری یا شهرداری ها. 

مشاور تامین مالی شرکت تامین سرمایه تمدن اظهار کرد: در خصوص ضامن باید بگویم، که ضامن توسط بانی و با تایید سازمان صرفا از میان بانک ها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تامین سرمایه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های مادر ثبت شده نزد سازمان، سهامدار عمده بانی که مالک بیش از 20 درصد سهام آن باشد، نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی انتخاب می شود.

به گفته او در صورتی که اوراق دارای رتبه اعتباری اعلامی از سوی موسسات رتبه بندی دارای مجوز از سازمان باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود. رتبه های اعتباری مورد قبول برای انتشار اوراق توسط سازمان اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: شرایط وثیقه اوراق بهادار جهت حذف رکن ضامن عبارتند از: مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن باید در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می تواند در محاسبه مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود.

وی تاکید کرد: حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن باید 90 درصد باشد و توانایی پرداخت مبالغ تعهد شده خود را داشته باشد و بانی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران باشد.

او افزود: در خصوص امین نیز موسسه حسابرسی معتمد سازمان که به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و حصول اطمینان از صحت عملیات بانی در طرح، نسبت به منافع ایجاد شده، نحوه نگه داری حساب ها و عملکرد اجرایی بانی به موجب قرارداد منعقده، رسیدگی و اظهار نظر می نماید. 

منصوری گفت: همچنین عامل نیز به دو بخش تقسیم می شود. عامل فروش اوراق که از بین شرکت های کارگزاری عضو اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی انتخاب می شود و عامل پرداخت که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، که پس از دریافت مبالغ مربوط به اوراق آن ها را در سررسید یا سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت می نماید. 

وی تاکید کرد: بازار گردان و متعهد پذیره نویسی نیز با تایید سازمان توسط بانی انتخاب می شود. متعهد پذیره نویسی و بازار گردان باید از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند.