شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان تنها شرکت تامین سرمایه در ایران برای چهارمین سال پیاپی به عنوان فعال برتر در حوزه تامین مالی برگزیده شد. همزمان با برگزاری همایش برترین های بازار سرمایه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه شرکت تامین سرمایه تمدن برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه اول به عنوان فعالترین تامین سرمایه ایران شد. همچنین صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن و صندوق سرمایه گذاری گوهر نفیس تمدن با کسب رتبه دوم در جرگه فعالترین صندوق های سرمایه گذاری در سال ۹۷ قرار گرفتند.

شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان تنها شرکت تامین سرمایه در ایران برای چهارمین سال پیاپی به عنوان فعال برتر در حوزه تامین مالی برگزیده شد.
همزمان با برگزاری همایش برترین های بازار سرمایه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه شرکت تامین سرمایه تمدن برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه اول به عنوان فعالترین تامین سرمایه ایران شد.

همچنین صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن و صندوق سرمایه گذاری گوهر نفیس تمدن با کسب رتبه دوم در جرگه فعالترین صندوق های سرمایه گذاری در سال ۹۷ قرار گرفتند.

بنابراین گزارش،شرکت تامین سرمایه تمدن نخستین و تنها شرکتی است که برای ۴ سال پیاپی توانسته به عنوان فعالترین برتر در بازار سرمایه شناخته شود . گفتنی است از مجموع کل اوراق منتشر شده در بازار سرمایه با حجم ۱۶۲۳۲۰ میلیارد ریال و ۱۴۶۹۲۰ میلیارد ریال اوراق منتشر شده توسط شرکت تامین سرمایه های کشور ؛شرکت تامین سرمایه تمدن با انتشار ۴۶۱۵۰ میلیارد ریال اوراق برای ۱۶ نهاد در سال ۹۷ ،رتبه نخست را در این حوزه از آن خود کرد.