بورس ٢۴ : ترکیب سهامداران پاکشو در هفته قبل نشان از تحرکات سرمایه گذار خارجی برای خرید سهام پاکشو دارد. شرکت سرکلند پارس در هفته گذشته یک درصد از سهام پاکشو را خریداری کرد و وارد ترکیب درصدی شد. اما شرکت سرکلند پارس کیست؟

بورس 24 : ترکیب سهامداران پاکشو در هفته قبل نشان از تحرکات سرمایه گذار خارجی برای خرید سهام پاکشو دارد. شرکت سرکلند پارس در هفته گذشته یک درصد از سهام پاکشو را خریداری کرد و وارد ترکیب درصدی شد. اما شرکت سرکلند پارس کیست؟

بررسی بورس 24 حاکی از آن است : شرکت سرکلند پارس متعلق به شرکت سرکلند اینوست (serkland invest) هست. وب سایت رسمی این شرکت اطلاعاتی درباره این شرکت ارائه کرده است. این شرکت سوئدی است و در زمینه صنایع fmcg و دارو و سلامت سرمایه گذاری می کند. گفته شده این شرکت در هفته قبل حدود نیم درصد از سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش را نیز خریداری کرده است.