به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا اعلام داشت با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولیدی ازجمله مواد اولیه و بسته بندی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت افزایش قیمت محصولات انجام پذیرفته است .