معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری نیرو در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره علل توجه اخیر بازار به سهام ونیرو و تشکیل صف خرید در روزهای معاملاتی گذشته در این نماد ابراز داشت: طی ماه های گذشته نماد ونیرو روند نسبتا خنثی و کم نوسانی را پشت سر گذاشت به طوری که سال ٩٧ را در محدوده قیمتی ١١٠ تومان پایان برد...