تامین سرمایه لوتوس پارسیان، حامی برگزاری فین‌ استارز پلاس است مبینا بنی‌ اسدی مدیر روابط عمومی فرابورس، طی سخنانی حامی برگزاری فین‌ استارز پلاس و حامیان رسانه‌ ای این رویداد را طی سخنانی معرفی کرد و گفت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان، حامی برگزاری فین‌ استارز پلاس است. وی ادامه داد: همچنین رسانه‌ های بورس ٢۴، بورس نیوز، راه پرداخت، عصر تراکنش، آی‌ چیزها، فناوران، دیجیاتو، بازار امروز و پیوست به عنوان حامیان رسانه‌ ای، کار اطلاع‌ رسانی رخدادها و اخبار فین‌ استارز پلاس را انجام می‌ دهند...

بورس 24: مبینا بنی‌ اسدی مدیر روابط عمومی فرابورس، در برنامه عصرانه‌ های فین‌ استارز، حامی برگزاری فین‌ استارز پلاس و حامیان رسانه‌ ای این رویداد را طی سخنانی معرفی کرد و گفت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان، حامی برگزاری فین‌ استارز پلاس است. 

وی ادامه داد: همچنین رسانه‌ های بورس 24، بورس نیوز، راه پرداخت، عصر تراکنش، آی‌ چیزها، فناوران، دیجیاتو، بازار امروز و پیوست به عنوان حامیان رسانه‌ ای، کار اطلاع‌ رسانی رخدادها و اخبار فین‌ استارز پلاس را انجام می‌ دهند. 

او گفت: امسال سلسله رویدادهای فین‌ استارز 2019 را خواهیم داشت، که اولین رویداد آن فین‌ استارز پلاس خواهد بود.

منبع: بورس نیوز