به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده فراخواند.