یاسر شریعت معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان فدک که سهامدار عمده حریل محسوب می شود، در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره علل اقبال اخیر بازار بر روی نماد حریل و تشکیل صف خرید بیش از ٣٠ میلیون سهمی که روز گذشته بر روی این نماد تشکیل شد، گفت: طی یک سال اخیر که کلیت بازار و عمده سهم ها رشد قیمت داشتند حریل از جمله نمادهایی بود که...