ذوب آهن اصفهان یکی از ستاره های سال ١٣٩٧ بورس تهران است ، این شرکت وعده داده که سال ٩٨ را با سود به پایان می رساند. این شرکت فولادی با رشد تولید و انعقاد قرارداد های جدید ، توانست گام جدیدی برداشته و ارزش سهم خود را در بازار افزایش دهد. معیار اصلی «ذوب»رسیدن به تولید ٣میلیون و ۵٠هزار تنی ، طبق پیش بینی بودجه امسال است... منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص وضعیت سودآوری شرکت با توجه به افزایش سرمایه «ذوب» از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به خبرنگار بورس ٢۴ گفت...