بلوک ۶٠.٧٢ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو در حالی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس ایران عرضه می‌شود که خریدار باید متعهد شود همزمان با پرداخت حصه نقدی معامله، مبلغ ٣٠٠ میلیارد ریال دیگر هم بپردازد.

بورس 24: بلوک 60.72 درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو(سهامی عام) شامل یک میلیارد و 418 میلیون و 880 هزار و 548 سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در حالی با اقساط 5 ساله از طریق فرابورس ایران واگذار می‌شود که برای این مزایده شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس متقاضیان باید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه(28 فروردین) نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود به این سازمان اقدام کنند و پس از آن در صورت وجود تقاضای خرید، اجازه شرکت در مزایده سهام هپکو در فرابورس را پیدا خواهند کرد.

از این رو متقاضیان باید 3 درصد مبلغ پیشنهادی برای بلوک سهام هپکو را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند و پس از آن اجازه شرکت در این مزایده را پیدا کنند.

همچنین خریدار باید متعهد شود همزمان با پرداخت حصه نقدی معامله نسبت به پرداخت حداقل مبلغ 300 میلیارد ریال جهت سرمایه در گردش شرکت هپکو اقدام کند.