کاغذ پارس در اسفند ماه به فروش بالای ٣٣ میلیارد تومانی رسیده تا در عملکرد تجمیعی ۴ ماهه فروش ١٣١.۵ میلیارد تومانی را رقم بزند...

بورس 24 : کاغذ پارس با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه خود نشان داد هم در نرخ های فروش و هم در فروش تجمیعی 4 ماهه با تغییرات شگرفی همراه شده است.

کاغذ پارس در اسفند ماه به فروش بالای 33 میلیارد تومانی رسیده تا در عملکرد تجمیعی 4 ماهه فروش 131.5 میلیارد تومانی را رقم بزند.

اما این فروش در 4 ماهه سپری شده از سال مالی قبل ، فقط در اسفند ماه 96 در سطوح 22 میلیارد و در تجمیعی 4 ماهه در سطوح 69.5 میلیارد قرار داشته است،به عبارتی فروش 4 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل 89 درصد رشد داشته که رشدی بسیار عالی و مثبت است.

این بررسی بورس 24 حاکی از آن است : نرخ های فروش شرکت در دو محصول اصلی رشد سنگینی را تجربه کرده است.

در محصول کاغذ رول سفید نرخ های فروش اسفند ماه سال جاری به نسبت اسفند سال گذشته 187 درصد رشد کرده و در محصول خمیر ویرجین شاهد رشد 138 درصدی هستیم که این امر نشان می دهد این افزایش نرخ های شدید سود شرکت را در سال مالی جدید در «چکاپا» متحول و اولین اثرات این رشد فروش در صورت های مالی 3 ماهه نمایان شده است.

همانطور که مشخص است؛ رشد شدید قیمت محصولات در شرکت سبب رشد 151 درصدی سود ناخالص و رشد 153 درصدی سود عملیاتی و در نهایت رشد 149 درصدی سود خالص در 3 ماهه سال مالی جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل شده و انتظار می رود این روند کماکان ادامه داشته باشد.