عراق روز شنبه مرز الشیب با ایران را به روی تاجران و مسافران تا اطلاع بعدی بست چون سیل همچنان روستاهای بیشتری را در بر می گیرد .

بورس 24: به نقل از بلومبرگ، عراق روز شنبه مرز الشیب با ایران را به روی تاجران و مسافران تا اطلاع بعدی بست چون سیل همچنان روستاهای بیشتری را در بر می گیرد .

الشیب یکی از 8 گذرگاهی است که در طول مرز با ایران قرار دارد و طبق نظر کمیسیون بنادر مرزی عراق تا فروکش کردن سیل بسته خواهد ماند. ایران درخواست بسته شدن این مرز را داده بود .

این گذرگاه در استان جنوبی میسان عراق قرار دارد و یکی از شلوغ ترین نقاط مرزی تجاری و مسافرتی با ایران است .

تا حالا 70 نفر جان خود را در این سیل که ماه گذشته آغاز شد از دست داده اند و بخش‌های زیادی از غرب ایران ویران شده است. سیل شهرها روستاها را بیشتر در استان‌های لرستان و خوزستان از بین برده و باعث شده مردم محل زندگی شان را در این مناطق تخلیه کنند .

منبع: تسنیم