وزیر نیرو از ذخیره ۵ میلیارد متر مکعبی آب شیرین خبر داد.

بورس 24: به برکت سیلاب‌ها اخیر به گفته وزیر نیرو تاکنون بیش از ۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافه بر رواناب‌های قبلی در ۱۷۲ سد مخزنی کشور ذخیره و ۴۰ تالاب بزرگ کشور سیراب شده است. بارش های اخیر با وجود خسارت های سنگین در برخی مناطق به تقویت سفره های آب زیرزمینی کمک فراوانی کرده است.

منبع: شبکه خبر