بورس ٢۴ : بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی از تیر ماه سال ٩۶ تا پایان تیر ماه ٩٧ بیش از ۴٧،٣٩٠ تن انواع روغن حیوانی، پالم و نباتی به کشورهای مختلف صادر شده بود که ارزش آن برابر با ۶٨ میلیون و ١٨٠ هزار دلار بود. اما در پی مشکلات ایجاد شده در داخل کشور در خصوص کمبود کالاهای اساسی از جمله روغن در داخل کشور ، وزیر صمت با توجه به این که این کالا در اولویت اول کالایی قرار داشت، از اوایل مرداد ماه سال جاری صاردات هر گونه روغن ساخته شده را از کلیه گمرکات کشور ممنوع اعلام کرد