بورس ٢۴ : یکی از سهامداران عمده سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران طی روزهای پایان سال ۹۷، از مالکیت خود در این سهم کاسته و بخشی از سهام «شیران» را عرضه کرده است... بر همین اساس، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران که تا پیش از این مالک بیش از ١۴٨ میلیون سهم از سهام «شیران» بود، طی یک هفته معاملاتی گذشته حدود ١۵ میلیون سهم از سهام «شیران» را فروخت...

بورس 24 : یکی از سهامداران عمده سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران طی روزهای پایان سال ۹۷، از مالکیت خود در این سهم کاسته و بخشی از سهام «شیران» را عرضه کرده است. بر همین اساس، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران که تا پیش از این مالک بیش از 148 میلیون سهم از سهام «شیران» بود، طی یک هفته معاملاتی گذشته حدود 15 میلیون سهم از سهام «شیران» را فروخت.

«شیران» در صدد رفع ایرادهای خدمات بندری جهت عرضه در فرابورس

امیر رحیمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در این رابطه به خبرنگار بورس 24 توضیح می دهد: فرابورس برای مهیا شدن مقدمات پذیرش شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایرن تعدادی موارد را مطرح کرد که باید مرتفع می شد. یکی از آن ها کاهش مالکیت شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بود.

وی افزود: با توجه به این که «شیران» قصد عرضه سهام شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران را در بازار فرابورس دارد و بر اساس الزامات فرابورس شرکت زیرمجموعه ای که پذیرش و عرضه آن در بازار فرابورس برنامه ریزی شده نباید بیش از 3 درصد از سهام شرکت مادر را در اختیار داشته باشد ،بنابراین طی یک هفته کاری اخیر یعنی یک شنبه و دوشنبه 26 و 27 اسفند ماه بخشی از سهام «شیران» توسط شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران عرضه شد تا مالکیت این شرکت در شرکت مادر به کمتر از 3 درصد تقلیل یابد.

او گفت: این اقدام در راستای فرآیندی صورت گرفت که باید جهت آماده سازی شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران برای عرضه در فرابورس انجام می شد. علاوه بر کاهش درصد مالکیت بازرگانی و خدمات بندری ایران در نماد «شیران» بحث افزایش سرمایه شرکت خدمات بندری و موضوع قراردادهای این شرکت با سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران هم از جمله مواردی است که بر اساس الزامات فرابورس باید اصلاح شود.

افزایش سرمایه هم در راه است

رحیمی تاکید کرد: بحث افزایش سرمایه شرکت در حال انجام است و در خصوص قراردادهای شرکت خدمات بندری با «شیران» نیز باید گفت که نرخ های قرارداد شرکت که با «شیران» بوده باید به روزرسانی شود که این پروسه نیز در جریان است و پیش بینی می شود الزامات فرابورس جهت آماده سازی خدمات بندری برای ورود به بازار فرابورس احتمالا یک تا دو ماه به طول بیانجامد و پس از آن شرکت آماده عرضه باشد.