تعداد روزهای معاملاتی: ٢۴١روز تعداد سهام معامله شده: ۵٢٢میلیارد و ١۵۵میلیون سهم و حق تقدم ارزش سهام معامله شده: ١۶١۴هزار و ۴٨میلیارد ریال نوبت‌های خرید و فروش: ٣٣میلیون و ۵٧۵هزار و ۶۵٧نوبت تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: ۵میلیارد و ٨٨٨میلیون واحد ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: ۶٢هزار و ٢٨٧میلیارد ریال شاخص بورس در ابتدای سال: ٩۶هزار و ٨۶٠واحد شاخص بورس تا به امروز: ١٧٨هزار و ۶۵٩واحد رشد یا افت شاخص بورس: رشد ٨٢هزار و ٣۶٩واحدی(افزایش ٨۶درصدی)

بورس 24 : تعداد 522میلیارد و 155میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 161هزار میلیارد تومان پارسال در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

کارنامه بورس اوراق بهادار در سالی که گذشت به شرح زیر است:
تعداد روزهای معاملاتی: 241روز
تعداد سهام معامله شده: 522میلیارد و 155میلیون سهم و حق تقدم
ارزش سهام معامله شده: 1614هزار و 48میلیارد ریال
نوبت‌های خرید و فروش: 33میلیون و 575هزار و 657نوبت
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 5میلیارد و 888میلیون واحد
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 62هزار و 287میلیارد ریال
شاخص بورس در ابتدای سال: 96هزار و 860واحد
شاخص بورس تا به امروز: 178هزار و 659واحد
رشد یا افت شاخص بورس: رشد 82هزار و 369واحدی(افزایش 86درصدی)
****
کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته پایانی پارسال:
تعداد روزهای معاملاتی: 5 روز
تعداد سهام معامله شده: 17میلیارد و 425میلیون سهم و حق تقدم(رشد 21درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش سهام معامله شده: 83هزار و 208میلیارد ریال(رشد 61درصدی نسبت به هفته قبل)
نوبت‌های خرید و فروش: 860هزار و 761نوبت(افت 25درصدی نسبت به هفته قبل)
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 378میلیون واحد(رشد 58درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 4357میلیارد ریال(افزایش 59درصدی نسبت به هفته قبل)
شاخص بورس در ابتدای هفته: 169هزار و 116واحد
شاخص بورس در پایان هفته: 178هزار و 659واحد
رشد یا افت شاخص بورس: رشد 9544واحدی(معادل 5.64 درصد افزایش).