فایننشال تایمز نوشت: ترامپ در بحث تبانی با روسیه گناهکار شناخته نشده اما بسیار از دستیاران ارشد او اکنون مجرم شناخته شده اند و...

بورس 24: فایننشال تایمز نوشت: ترامپ در بحث تبانی با روسیه گناهکار شناخته نشده اما بسیار از دستیاران ارشد او اکنون مجرم شناخته شده اند.

تا وقتی که ندانیم در گزارش کاملا چه آمده، باید از قضاوت بیشتر اجتناب کرد.

منبع: انتخاب