امیر آشتیانی عراقی، در غم از دست دادن پدر خویش سوگوار شد. حاج محمد آشتیانی پنجشنبه شب گذشته دارفانی را وداع گفت. مراسم یادبود این عزیز سفر کرده یکشنبه چهارم فروردین ماه از ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠ در مسجد قدس واقع در خیابان پیروزی، نرسیده به چهار راه کوکا کولا، نبش خیابان اول نیروی هوایی برگزار می شود. پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس ٢۴، درگذشت پدرگرامی این فعال رسانه ای را تسلیت می گوید و از درگاه خداوند رحمان برای آن پدر سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی آرزومند است...

بورس 24: امیر آشتیانی عراقی،در غم از دست دادن پدر خویش سوگوار شد.حاج محمد آشتیانی پنجشنبه شب گذشته دارفانی را وداع گفت.

مراسم یادبود این عزیز سفر کرده یکشنبه چهارم فروردین ماه از ساعت 17 تا 18:30 در مسجد قدس واقع در خیابان پیروزی، نرسیده به چهار راه کوکا کولا، نبش خیابان اول نیروی هوایی برگزار می شود.

پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس 24، درگذشت پدرگرامی این فعال رسانه ای را تسلیت می گوید و از درگاه خداوند رحمان برای آن پدر سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی آرزومند است.