بورس ٢۴ : در تعطیلات نوروز سال های گذشته خرید و فروش ملک انجام نمی شد اما بازدیدهای ملکی خریداران اتفاقا در حجم مناسب صورت می گرفت... حتی توافقاتی هم برای عقد قرارداد بعد از پایان تعطیلات نیز انجام می شد... در دو سه روز گذشته اما نه مراجعه ای از ناحیه خریداران وجود داشته و نه حتی سایت های اینترنتی بازاریابی های ملکی با مشتری روبرو شده اند!

بورس 24 : خرید ‌و فروش مسکن در خواب نوروزی فرو رفته است و پیش بینی می شود این بی تحرکی محض بعد از اتمام تعطیلات نوروز و تا حداقل خرداد ماه ۹۸ ادامه پیدا کند.

تعطیلی بازار مسکن در ایام عید نوروز همه ساله اتفاق می افتد اما امسال بازار راکدتر شده است.
بررسی میدانی خبرنگار بورس 24 حاکی از آن است : در تعطیلات نوروز سال های گذشته خرید و فروش ملک انجام نمی شد اما بازدیدهای ملکی خریداران اتفاقا در حجم مناسب صورت می گرفت و حتی توافقاتی هم برای عقد قرارداد بعد از پایان تعطیلات نیز انجام می شد.
در دو سه روز گذشته اما نه مراجعه ای از ناحیه خریداران وجود داشته و نه حتی سایت های اینترنتی بازاریابی های ملکی با مشتری روبرو شده اند!
پیش بینی می شود این وضعیت که رکود محض است تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند.در این میان کارشناسان مسکن از امکان پذیر نبودن پیش بینی درباره آینده قیمت ها می گویند.
بهروز ملکی در این باره می گوید : با توجه به ابهام در مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور در سال جاری ، پیش فرض های متنوع و مختلف با نتایج کاملا متفاوت و ناهمسو درباره بازارها از جمله بازار مسکن وجود دارد.
این پیش بینی ها بازه بزرگی از نوسان قیمت مسکن را مطرح می کند که مطابق آن قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۹۸ بین ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان خواهد بود!
کارشناسان مسکن این بازه بزرگ پیش بینی قیمتی در بازار مسکن را نشانه گرگ و میش بودن اقتصاد مسکن در وضعیت مبهم اقتصاد عنوان می کنند!