مراقب اینترنت رایگان اماکن عمومی باشید، چون که... رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، به مسافران نوروزی توصیه کرد، که...

بورس 24: رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به مسافران نوروزی توصیه کرد: به جای استفاده از اینترنت رایگان هتل‌ ها و اماکن عمومی در طول مسافرت نوروزی بهتر است، از مودم‌ های جیبی و قابل حمل و یا از بسته‌ های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها استفاده نمایند تا ضریب امنیت خود را افزایش دهند.

منبع: انتخاب