شرایط خوب است؛ اما تو باور نکن! با نگاه به قیمت عمده فروشی کشف شده هر کیلوگرم سیب ۸۰۰۰ تومان، موز ۱۱ هزار تومان و نارنگی بندری ۱۴ هزار تومان است، که با اضافه کردن نرخ منطقی ۳۵ درصدی به آن‌ ها قیمت‌ های عجیب و غریبی را شاهد خواهیم بود، که مردم شاید کمتر رغبتی برای خرید میوه از این بازار داشته باشند...!

بورس 24: در حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار فراوانی و ثبات قیمت‌ ها را از ویژگی‌ های بازار میوه دانست، آخرین کشف قیمت‌ ها از بازار عمده فروشی میوه و تره بار نشان می‌ دهد که وضعیت چندان مناسبی در این بازار حاکم نیست. 

در شرایطی که اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره بار از فراوانی این اقلام در بازار خبر می‌دهد و ثبات قیمت‌ها و متعادل‌تر شدن بازار میوه را نتیجه آن می‌داند، نگاهی به آخرین کشف قیمت‌ها در بازار عمده فروشی میوه و تره بار نشان می‌دهد که وضعیت مناسبی در بازار حاکم نیست.

با نگاه به قیمت عمده فروشی کشف شده هر کیلوگرم سیب ۸۰۰۰ تومان، موز ۱۱ هزار تومان و نارنگی بندری ۱۴ هزار تومان است با اضافه کردن نرخ منطقی ۳۵ درصدی به آن‌ها قیمت‌های عجیب و غریبی را شاهد خواهیم بود که مردم شاید کمتر رغبتی برای خرید میوه از این بازار داشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در پاسخ به این سوال که چرا با وجود فراوانی که به آن اشاره می‌کنید، قیمت‌ها روند افزایشی دارد؟ افزود: وقتی فراوانی در بازار وجود داشته باشد، نخریدن و وفور محصول سبب می‌شود قیمت‌ها متعادل‌تر شده و روند معقول‌تری پیدا کند.

کارگر گفت: به دلیل همین وفور محصول در بازار میوه و تره بار، روند قیمتی به گونه‌ ای است که انواع میوه‌ ها پایین‌تر از این نرخ‌ها در بازار فروخته می‌ شود.

البته در صورت گران فروشی مردم باید آن را گزارش کرده و با اتحادیه یا دستگاه‌ های نظارتی مانند سامانه تلفنی ۱۲۴ تماس حاصل کرده تا با متخلفان برخورد کنند.

منبع: ایسنا

فراوانی در بازار میوه با قیمت‌های عجیب و غریب