ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت به جلو کشیده می شود...

بورس 24: ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده شد. 

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می‌ شود.

بر اساس همین قانون، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور نیز به وضعیت سابق برگردانده می‌ شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت