رئیس اورژانس کشور: آموزش‌ ها موثر واقع شد حوادث نسبت به گذشته به شدت کاهش یافت رئیس اورژانس کشور گفت: ما از اول دی‌ ماه آموزش‌ هایی برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس و مساجد و دانشگاه‌ ها داشتیم و این کار...

بورس 24: رئیس اورژانس کشور گفت: ما از اول دی‌ ماه آموزش‌ هایی برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس و مساجد و دانشگاه‌ ها داشتیم و این کار را سال گذشته هم انجام دادیم.

وی افزود: سال گذشته تنها ۳۰ درصد کاهش حوادث را شاهد بودیم، اما امسال این آموزش‌ ها کاهش ۹۰ درصدی را تا این لحظه به همراه داشته است.

منبع: فارس