بورس ٢۴ : بلوک ٧٠.۴٣ درصدی سرمایه گذاری امید که با نرخ ٩٣٢ تومان عرضه شده بود ، امروز معامله نشد. سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و یک کنسرسیوم ، خریدار بالقوه این بلوک بودند که به دلیل فاصله بیش از ١٠٠ درصدی قیمت تابلوی سهم با بلوک عرضه شده ، هیچ یک به میدان معامله نیامدند! عرضه کننده این بلوک بانک سپه بود و در راستای خروج از بنگاهداری این عرضه را انجام داده بود. مس هم امروز دو عرضه بلوکی داشت که فقط یکی از آن ها انجام شد...

بورس 24 : بلوک 70.43 درصدی سرمایه گذاری امید که با نرخ 932 تومان عرضه شده بود ، امروز معامله نشد.

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و یک کنسرسیوم ، خریدار بالقوه این بلوک بودند که به دلیل فاصله بیش از 100 درصدی قیمت تابلوی سهم با نرخ بلوک عرضه شده ، هیچ یک به میدان معامله نیامدند!

عرضه کننده این بلوک بانک سپه بود و در راستای خروج از بنگاهداری این عرضه را انجام داده بود.

بورس 24 پیش از این پیش بینی کرده بود که این بلوک به دلیل قیمت گذاری 19 هزار میلیارد تومانی و شرایط عرضه در آخر سال که حدود 4000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت ، انجام نشود. (سرمایه گذاری امید،بانک سپه و حکایت آن مردی که فروشنده نبود!!)

از طرفی امروز بلوک 5.7 درصدی شرکت ملی صنایع مس عرضه شده توسط بانک ملت با قیمت 450 تومان و شرایط 4 ساله و اقساط 18 درصد نیز بدون خریدار ماند.

در این عرضه هم از «ومعادن» به عنوان خریدار بالقوه یاد می شد.

اما «فملی» یک عرضه دیگر هم داشت و آن عرضه 2.4 درصدی این شرکت متعلق به بانک تجارت بود با قیمت 411 تومان و اقساط 3 ساله با نرخ 20 درصد.

این بلوک معامله شد و از آتیه اندیشان مس به عنوان خریدار آن یاد می شود.

بدین ترتیب پروژه خروج از بنگاهداری بانک ها در آخر سال 1397 با نتایج نصف و نیمه به اتمام رسید!