به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران اعلام داشت در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩٧/١٢/١٩ هیئت مدیره، نسبت به اخذ پیش فاکتور خرید ١۵ دستگاه کمپرسی بنز ده چرخ از شرکت ایران خودرو دیزل و پرداخت مبلغ ١١٢٧٢٠ میلیون ریال در این خصوص اقدام نموده است.