به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از انعقاد قرارداد فروش ٧۵.٠٠٠ دستگاه کارتخوان خبر داد.