به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها حضور پر شور و قوی را به ثبت رسانده و معاملات پرحجمی داشتند. در نماد سرمایه گذاری غدیر در حالی که بیمه کوثر ٣ درصد از سهام این سرمایه گذاری را خریداری نموده است همچنان خریدار خرد سهام این شرکت نیز می باشد.