مجمع شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش امروز برگزار شد.