کاغذ پارس به تازگی افزایش سرمایه جذابی از سود انباشته را اجرایی کرد که پس از اجرایی نمودن افزایش سرمایه با بازدهی قابل توجه ١١ درصدی بازگشایی شد... در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت نکات مهم و مثبتی قرار دارد که به بررسی این نکات خواهیم پرداخت...

بورس 24 : کاغذ پارس به تازگی افزایش سرمایه جذابی از سود انباشته را اجرایی کرد که پس از اجرایی نمودن افزایش سرمایه با بازدهی قابل توجه 11 درصدی بازگشایی شد.
در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت  نکات مهم و مثبتی قرار دارد که به بررسی این نکات خواهیم پرداخت.

این بررسی حاکی از آن است : شرکت عمده هدف این افزایش سرمایه را تکمیل طرح پارس سلولز عنوان نموده ، طرحی که بخشی از ماشین آلات آن وارد و شرکت پیش بینی نموده در ماه های ابتدایی سال 98 این طرح را به بهره برداری برساند.

شرکت بدون فرض افزایش سرمایه سود 115 میلیاردی و با فرض افزایش سرمایه سود 155 میلیاردی را برای سال مالی 98 پیش بینی کرده که این امر از توجیه پذیری بالای افزایش سرمایه حکایت دارد.

البته به نظر می رسد سود 155 میلیاردی شرکت هم دست پایین اعلام شده و با توجه به رشد نرخ های فروش و جهش و تغییرات فروش ، انتظار تحقق سود بالاتری از شرکت می رود.

شرکت در حالی، در 2 ماهه سال مالی 98 به فروش قابل توجه 98 میلیاردی رسیده که در 2 ماهه سال قبل تنها فروش 47 میلیاردی داشته و این امر نشان می دهد فروش 2 ماهه سال مالی جاری بیش از 100 درصد رشد داشته.به عبارتی، شرکت ماهانه به طور متوسط بالای 30 میلیارد تومان فروش و امسال فروش بالایی را با اختلاف به نسبت سال گذشته به ثبت خواهد رساند که همین امر سبب می شود سود شرکت نیز با تغییرات جدی به نسبت سال قبل همراه شود که در این بین اثرات خرید سهام شرکت حریر خوزستان و افتتاح طرح توسعه ظروف های یک بار مصرف هم بر این پتانسیل ها بیش از پیش می افزاید.

پس در نهایت، افق فروش و سودسازی شرکت روشن و همین امر سبب چشم انداز صعودی قیمتی سهام شرکت می شود.