به گزارش بورس ٢۴، در بازار مثبت امروز هم شاهد حمایت های همه جانبه حقوقی ها از بازار بودیم. در نماد فولاد خوزستان شاهد عرضه های سنگین بانک رفاه در این سهم بودیم.