بورس٢۴ : بانک سینا در قالب گزارش تفسیری خود به ارائه جزئیات و اطلاعات مهمی پرداخته که در ادامه به بررسی نکات مثبت و حائز اهمیت این بانک سود ساز و بنیادی خواهیم پرداخت...

بورس24 : بانک سینا در قالب گزارش تفسیری خود به ارائه جزئیات و اطلاعات مهمی پرداخته که در ادامه به بررسی نکات مثبت و حائز اهمیت این بانک سود ساز و بنیادی خواهیم پرداخت.

همان طور که در جدول بالا مشخص است،در عملیات این بانک سود 9 ماهه با جهش قابل توجهی همراه شده و از میزان سود محقق شده کل سال 96 هم بیشتر است.همچنین تسهیلات اعطایی به بیش از 13500 میلیارد تومان و سپرده های مشتریان نیز به بیش از 17500 میلیارد تومان بالغ شده است.

افزون بر این ، بازده حقوق صاحبان سهام بانک نیز با تغییر جدی و مثبتی به بالای 12 درصد رسیده است و نسبت هزینه های عملیاتی به درآمد های عملیاتی نیز روند کاهشی داشته و به سطوح 75 درصد رسیده است.

همه این موارد اثر خود را بر بودجه بانک گذاشته و سبب شده تا سود خالص بانک در 9 ماهه با رشد بسیار خوبی همراه شود.

در دیگر بخش بررسی تراز مالی ، قسمتی از منابع بانک و حدود 69 درصد به تسهیلات دهی اختصاص داشته که سهم تسهیلات دهی بانک رو به افزایش است.

همچنین شرکت سرمایه گذاری های خوبی در سهام و سایر اوراق بهادار داشته که برنامه فروش این سرمایه گذاری ها را داشته و علاوه بر شناسایی سود قابل توجه سبب ورود نقدینگی ارزشمندی به بانک سینا می شود.

در گزارشات بعدی به جزئیات سرمایه گذاری های بانک در کنار وضعیت دارایی ها و پتانسیل های نهفته در «وسینا» خواهیم پرداخت.