تعداد ١۴میلیارد و ۴۴٧میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵هزار میلیارد تومان طی هفته گذشته در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

بورس 24؛ کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5 روز

تعداد سهام معامله شده: 14میلیارد و 447میلیون سهم و حق تقدم(رشد 24 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 51هزار و 806میلیارد ریال(رشد 56درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: یک میلیون و 152هزار و 124نوبت(افزایش 64درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 239میلیون واحد(رشد 102درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2743میلیارد ریال(افزایش 94درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: 162هزار و 827واحد

شاخص بورس در پایان هفته: 169هزار و 116واحد

رشد یا افت شاخص بورس: رشد 6289واحدی(معادل 3.82 درصد افزایش)

****

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای سال:

تعداد روزهای معاملاتی: 237روز

تعداد سهام معامله شده: 504میلیارد و 730میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 1530هزار و 840میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 32میلیون و 714هزار و 834نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 5میلیارد و 510میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 57هزار و 929میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 96هزار و 860واحد

شاخص بورس تا به امروز: 169هزار و 116واحد

رشد یا افت شاخص بورس: رشد 72هزار و 826 واحدی(افزایش 76درصدی)