به گزارش بورس٢۴،بیست و هفتم اسفند ماه شاهد عرضه اولیه سهام مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در بازار فرابورس خواهیم بود. بدین ترتیب،این سهم با سهمیه هر کد معاملاتی ۴٠٠ سهم و رنج قیمتی ٣٨٠ الی ۴٠٠ تومان عرضه می شود