شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران امروز می خواست ٣٠٠٠ میلیارد تومانی شود... نماینده بورس گفت که به دلیل بلاتکلیف بودن مالیات ٩٢ ، شرکت فقط می تواند از ٢٠٠٠ به ٢٧٢٠ میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهید... رئیس مجمع با گلایه از این نظر نماینده بورس گفت که شنبه در این خصوص با شخص رئیس سازمان بورس مذاکره می کند... مجمع مپنا در نهایت افزایش سرمایه به میزان ٣۶ درصد را تصویب کرد...

بورس 24: گروه مپنا امروز می خواست ٣٠٠٠ میلیارد تومانی شود. نماینده بورس گفت، که به دلیل بلاتکلیف بودن مالیات ٩٢، شرکت فقط می تواند از ٢٠٠٠ به ٢٧٢٠ میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهید.

رئیس مجمع نیز با گلایه از این نظر نماینده بورس گفت، که شنبه در این خصوص با شخص رئیس سازمان بورس مذاکره می کند. مجمع مپنا در نهایت افزایش سرمایه به میزان ٣6 درصد را تصویب کرد. 

به گزارش خبرنگار بورس 24، مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه مپنا هم اکنون در این شرکت به منظور افزایش سرمایه برگزار شد. در این مجمع 85 درصد از سهامداران و همچنین اعضای هیات مدیره گروه مپنا حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه جعفر جولا عضو هیات مدیره گروه مپنا گفت: برنامه ما افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه گروه مپنا بود. در حقیقت قصد داشتیم، با موافقت شما سهامداران سرمایه شرکت را از دو هزار میلیارد تومان به سه هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی در ادامه افزود: هدف از این افزایش سرمایه نیز اصلاح سلاختار مالی و همچنین استفاده از معافیت مالی بود که سازمان بورس برای شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه داشتند در نظر گرفته است.

اما در ادامه این مجمع نماینده سازمان بورس گفت: شرکت گروه مپنا بخشی از مالیات سال 92 خود را پرداخت نکرده است، اما مالیات سال های 93،94 و 95 پرداخت شده و مالیات سال 96 نیز در دست بررسی است.

به گفته او به دلیل این که این شرکت بخشی از مالیات سال 92 خود را پرداخت نکرده ، بنابراین سازمان بورس اجازه افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی را به این شرکت نمی دهد. چنانچه این مقدار مالیات سال 92 نیز پرداخت شود ، مشکلی باقی نخواهد ماند.

اما عضو هیات مدیره گروه مپنا که به عنوان رییس مجمع در این جلسه شرکت داشت، افزود: این حق سهامداران است و گاهی سازمان بورس با ما همکاری نمی کند. هیات مدیره شرکت می توانست، این مهم را تضمین دهد تا مالیات این سال مورد نظر را پرداخت کند.

او افزود: ما برای افزایش سرمایه به سهامداران قول هایی داده بودیم، که هم اکنون محقق نشدند. رویکرد سازمان بورس اهداف هیات مدیره را تحت الشعاع قرار می دهد و قطعا با رییس سازمان بورس در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

در ادامه نماینده سازمان بورس پیشنهاد کرد که اعضای هیات مدیره می توانند صبح شنبه در سازمان حضور یافته و در این خصوص رایزنی کنند.

اما در نهایت سازمان بورس تنها می تواند اجازه افزایش سرمایه به مبلغ 720 میلیارد تومان را مورد تایید قرار دهد که جعفرجولا عضو هیات مدیره گفت: به دلیل رند شدن این مبلغ همان 700 میلیارد تومان را به تصویب مجمع می رسانیم.

گفتنی است، بدین ترتیب سرمایه مپنا با 36 درصد افزایش از محل سود انباشته به 2700 میلیارد تومان رسید و 14 درصد افزایش سرمایه دیگر بلاتکلیف ماند.