نیم خیز طرح جدید برای تاچ قیمت ۵ میلیون تومانی! در بازار امروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهار میلیون و ۶۱۷ هزار تومان قیمت خورد. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و...

بورس 24: در بازار امروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ۶۱۷ هزار تومان قیمت خورد.

همچنین سکه تمام بهار آزادی، طرح قدیم به نرخ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

مابقی نرخ ها به شرح زیر است: 

نیم سکه نیز دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان

ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

سکه یک گرمی ۸۷۰ هزار تومان

و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۷ هزار و ۳۷۷ تومان.

منبع: فرارو