قیمت پایانی این ورق نسبت به نرخ پایه رشد ٧.٢ درصد و نسبت به آخرین معامله در ۶ اسفندماه افزایش ٢.١ درصدی...

بورس24: عرضه روز جاری ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا با استقبال خوبی همراه بود. ورق گرم B شرکت امروز به قیمت پایه 45433 ریال عرضه شد که با توجه به  تقاضای 109890 تنی برای این محصول، قیمت تا سطح 48999 ریال رقابت شد و در نهایت معامله 77770 تن با متوسط نرخ 48725 ریال صورت پذیرفت. لازم به ذکر است قیمت پایانی این ورق نسبت به نرخ پایه رشد 7.2 درصد و نسبت به آخرین معامله در 6 اسفندماه افزایش 2.1 درصدی را نشان می دهد.

رقابت برای ورق گرم C فولاد نیز تا سطح 48448 ریال پیش رفت. حجم تقاضا برای این محصول 33440 تن بود که در مقابل عرضه ها به 24420 تن محدود شد و میانگین نرخ پایانی با رشد 12.3 درصد نسبت به پایه عرضه به 47094 ریال رسید.

در جدول جزئیات معاملات انواع ورق فولادمبارکه در  اسفند ملاحظه می گردد.