شرکت هپکو امروز به مجمع رفت که این مجمع رای به افزایش سرمایه سنگین شرکت داد.