بورس ٢۴ : وام غیرمستقیم خرید مسکن در تهران که با تصویب شورای پول و اعتبار سقف آن افزایش پیدا کرده است ، برای استفاده کنندگان از این وام هزینه اضافه تری در فرآیند پرداخت قسط ایجاد می کند...

بورس 24 : وام غیرمستقیم خرید مسکن در تهران که با تصویب شورای پول و اعتبار سقف آن افزایش پیدا کرده است ، برای استفاده کنندگان از این وام هزینه اضافه تری در فرآیند پرداخت قسط ایجاد می کند.

وام غیرمستقیم خرید مسکن همان تسهیلاتی است که ابتدا تحت عنوان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود ، اما بعد از تکمیل مراحل ساخت ساختمان، بانک پرداخت کننده، بخشی از آن وام را به خریدار واحد مسکونی منتقل می کند تا خریدار به جای سازنده متعهد به بازپرداخت آن بخش از وام شود.

بنابراین خریداران واحدهای مسکونی نوساز مشتریان این وام جدید هستند.در تهران سقف وام قابل انتقال از سازنده به خریدار مسکن به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

اگر این تسهیلات متعلق به بانک مسکن باشد ، در این صورت نرخ سود آن 18 درصد و طول دوره بازپرداخت نیز 15 ساله تعیین خواهد شد. قسط ماهانه این وام جدید یک میلیون و 618 هزار تومان می شود.

تا پیش از افزایش سقف وام غیرمستقیم خرید مسکن، طول دوره بازپرداخت آن 5 ساله بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند : مبالغ قسط یک میلیون و 618 هزار تومانی دایره استفاده کنندگان از این وام را به دهک های 6 و 7 محدود می کند. دهک های بالاتر اصولا نیازی به این میزان وام ندارند و دهک های پایین تر نیز با چنین قسطی با توجه به درآمد ماهانه مشکل دارند!